O projekcie

Lider projektu: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab/Polska

Głównym celem projektu „Youth PB Accelerator” jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i umocnienie praw młodych ludzi poprzez dostarczenie narzędzi i gotowych rozwiązań, które pomogą stworzyć bardziej efektywne metody wsparcia uczestnictwa młodzieży w procesach współdecydowania w społeczności lokalnej. Poprzez analizę najlepszych praktyk i metodologii edukacji młodzieży, opartych na miejskich narzędziach demokracji uczestniczącej i szkolnych budżetach partycypacyjnych oraz opracowanie wspólnych standardów europejskich włączania młodych młodzieży w miejskie budżety partycypacyjne w ciągu dwóch lat trwania projektu i później, wywrzemy realny wpływ i ułatwimy uczestnictwo młodzieży w procesach demokratycznych.

Dlaczego budżet partycypacyjny? W przeciwieństwie do udziału w bardziej formalnych wyborach lokalnych lub parlamentarnych, udział w budżecie partycypacyjnym jest otwarty dla osób w znacznie młodszym wieku. W ten sposób młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się, jakie mają  możliwości współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych w swoim otoczeniu – w szkole i gminie. Nasz projekt stwarza idealną okazję do doświadczenia demokracji w działaniu, szczególnie na poziomie lokalnym Wiemy, że młodzi ludzie chcą być dobrymi obywatelami, co zaobserwowano podczas ostatnich strajków szkolnych dotyczących zmian klimatu, które miały miejsce w całej Europie. Ten projekt wykorzysta ten potencjał i pomoże przekształcić go w możliwość uczenia się przez całe życie.

Aby osiągnąć cel projektu, będziemy dążyć do rozwijania zdolności i kompetencji osób pracujących z młodzieżą, aby zapewnić udział młodych ludzi w życiu obywatelskim miasta, społeczności lub szkoły. Zamierzamy przede wszystkim nauczycieli i edukatorów we wdrażaniu i wykorzystaniu budżetu partycypacyjnego (participatory budget – PB). Nie każda osoba pracująca z młodzieżą lub nauczyciel zna techniki partycypacyjne angażujące młodych ludzi w życie publiczne oraz dostrzega możliwości budżetu partycypacyjnego w tym względzie. Obecnie brakuje ustrukturyzowanych modeli i materiałów szkolnych wykorzystywanych do realizacji budżetu partycypacyjnego, co hamuje jego rozwój. Nauczyciele, edukatorzy zarówno w formalnych, jak i nieformalnych warunkach często nie mają obecnie umiejętności ani zasobów, aby realizować tę koncepcję.

W ramach realizowanego projektu będziemy dostarczać kreatywne i innowacyjne narzędzia oraz wspierać osoby pracujące z młodzieżą, nauczycieli i edukatorów, tworząc zestaw narzędzi:

  • przewodnik/toolkit – przedstawiający model wykorzystania narzędzia jakim jest budżet partycypacyjny, opracowany na podstawie materiałów i danych zebranych /
    w różnych krajach;
  • materiał wideo promujący udział młodzieży w budżecie partycypacyjnym;
  • interaktywną mapę dobrych praktyk włączania młodzieży w procesy partycypacyjne w Europie i na świecie.

Materiały będą opracowane w językach narodowych wszystkich partnerów: po angielsku hiszpańsku i po polsku.

Projekt przewiduje również międzynarodowe szkolenie w zakresie tematyki projektu, na które zaproszeni będą nauczyciele i edukatorzy zainteresowani wykorzystaniem narzędzi partycypacji w edukacji nieformalnej. Odbędzie się ono w Glasgow w Wielkiej Brytanii
w dniach 20-23 kwietnia 2020 r. Weźmie w nim udział 30 osób ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Wypracowane modele i narzędzia zostaną przetestowanie w ramach pilotażu, w którym weźmie udział 75 młodych ludzi: 25 osób w Białymstoku, 25 osób w Warszawie i 25 osób w Belfaście (Wielka Brytania). W Białymstoku testowany będzie model szkolnego budżetu partycypacyjnego.

W ramach ostatniej fazy projektu położono nacisk na rozpowszechnianie wyników projektu poprzez zorganizowanie 5 seminariów u wszystkich partnerów projektu.

Partnerstwo w ramach projektu polega na udziale w projekcie 5 partnerów z 3 krajów – Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy są zaangażowani w działania rozwijające aktywność obywatelską, stosują innowacyjne rozwiązania i narzędzia partycypacyjne,
w szczególności skupiając uwagę na młodych ludziach:

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa

Shared Future CIC, Manchester/Wielka Brytania

Community Places, Belfast/Wielka Brytania

Medialab Universidad de Granada, Granada/Hiszpania

Kontakt do koordynatorki projektu:

Agnieszka Maszkowska

Fundacja SocLab

Tel. 507181919

Email: a.maszkowska@soclab.org.pl