Młodzieżowy Budżet Obywatelski w Szczecinie

Młodzieżowy Budżet Obywatelski w Szczecinie

Działania partycypacyjne w formie szkolnego budżetu partycypacyjnego były prowadzone w 38 szkołach ponadgimnazjalnych. Był to pilotaż. Każda szkoła miała do dyspozycji budżet 1874 EUR na działania infrastrukturalne i miękkie. Inicjatorem BP była Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin.