Młodzieżowy Grant Obywatelski (MGO)

Młodzieżowy Grant Obywatelski (MGO)

W ramach Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego młodzi ludzie, a w przypadku Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego rodzice przedszkolaków – decydują o wydatkowaniu środków przeznaczonych na poszczególne placówki. Młodzi ludzie są autorami projektów. Kolejnym etapem jest ich promocja, ostatnim etapem jest zachęcenie do głosowania. Za realizację zwycięskich projektów odpowiadają dyrektorzy poszczególnych placówek, na co z budżetu gminy otrzymują przeznaczone […]