DecideiXàtiva Infantil

DecideiXàtiva Infantil

W 2017 r. zorganizowano pierwszą edycję budżetów partycypacyjnych (BP) w miejscowości Xàtiva przy znaczącym indywidualnym i zbiorowym udziale obywateli. Po przeprowadzeniu oceny procesu przeprowadzonego w 2017 r. zaproponowano, aby część środków z BP na 2018 r. przeznaczyć na konkretny program zaangażowania młodzieży celem zwiększenia wpływu projektu na całą populację oraz poprawy kultury partycypacji obywatelskiej w […]