PlaNET Przedsiębiorczość Społeczna 2.0.  Przedsiębiorczość w Twoim Regionie

PlaNET Przedsiębiorczość Społeczna 2.0. Przedsiębiorczość w Twoim Regionie

Projekt SOEN 2.0 ma na celu budowanie silnych lokalnych powiązań pomiędzy młodzieżą, szkołami i przedsiębiorstwami oraz wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na arenie międzynarodowej. Program skierowany jest do młodzieży z nieuprzywilejowanych regionów UE, gdzie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez szkolne budżety partycypacyjne (BP), szkolenia edukacyjne, możliwości odbycia stażu i program […]