Uczniowski budżet partycypacyjny w Berlinie

Uczniowski budżet partycypacyjny w Berlinie

Uczniowski budżet partycypacyjny w Berlinie  (niem. Schüler*innen Haushalt) –  jest projektem mającym na celu wzmocnienie demokratycznych kompetencji dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie szkolne. Sam projekt jest koordynowany przez organizację pozarządową – Jugendbeteiligung   e.V.,  która  wspiera  cały  proces  w  szkołach  pod  względem  merytorycznym  i  częściowo  organizacyjnym.   Projekt jest  realizowany  w  Berlinie,  ale  […]