Narzędzie 7: Lekcja/warsztat online o budżecie partycypacyjnym

Narzędzie 7: Lekcja/warsztat online o budżecie partycypacyjnym

Do narzędzi i metod, które można wykorzystać jako działania edukacyjne, należą lekcje i warsztaty szkolne i pozaszkolne, spotkania nauczycieli i inne wydarzenia edukacyjne. Tutaj można pobrać przykład scenariusza lekcji online, który może być pomocny w dyskusji i uczeniu się o szkolnym lub miejskim BP.