Publikacja została opracowana przez międzynarodowy zespół projektu Youth PB Accelerator. Zawiera ona praktyczne wskazówki dotyczące angażowania młodych ludzi w proces budżetowania partycypacyjnego.

Przewodnik został opracowany na podstawie obszernego zbioru studiów przypadków dotyczących szkolnych i młodzieżowych budżetów partycypacyjnych w Europie i na świecie oraz innych materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

Angielską wersję publikacji można pobrać z naszej strony internetowej. Wkrótce dostępna będzie także wersja polska i hiszpańska.