Wydarzenia upowszechniające: gdzie, jak i o czym?

Zakończyliśmy pracę nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych do pracy z młodzieżą, którego mogą być wykorzystane do jej angażowania w szkolne i miejskie budżety obywatelskie.

W najbliższym czasie będziemy organizować wydarzenia upowszechniające, na które bardzo Was zapraszamy. Odbędą się one we wszystkich krajach, skąd pochodzą partnerzy naszego projektu, tj. w Polsce, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie.        

Wydarzenia są adresowane do:

 • nauczycieli i dyrektorów szkół
 • pedagogów
 • edukatorów pracujących z młodzieżą
 • młodzieży
 • przedstawicieli organizacji społecznych pracujących z młodzieżą
 • przedstawicieli organizacji młodzieżowych
 • przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się tematyką młodzieży
 • ekspertów i praktyków partycypacji

Wydarzenia w Polsce:

 1. Seminarium “Czas na młodych! Szkolne budżety partycypacyjne jako narzędzie aktywizacji obywatelskiej młodzieży”                                                     

            23.03.2022 – organizator Fundacja Soclab, miejsce: Białystok                  

Szczegółowe informacje: https://soclab.org.pl/seminarium-dla-osob-pracujacych-z-mlodzieza/

2. Spotkanie “Jak rozruszać szkołę po zdalnym? Zorganizuj szkolny budżet obywatelski!”                                     

            29.03.2022 – organizator Fundacja Pole Dialogu, miejsce: Warszawa                  
Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/377416810866709/

Wydarzenie w Hiszpanii:

Nauka demokracji – jak zorganizować budżety partycypacyjne z najmłodszymi  (hiszp. Aprender democracia – Cómo organizar presupuestos participativos con los más jóvenes)                                           

            29.03.2022 – organizatorzy: Medialab UGR we współpracy z The Laboratory 717 (Laboratory of Participation and Democratic Innovation of Andalusia), miejsce: Grenada

Szczegółowe informacje: https://laboratorio717.org/aprender-democracia-como-organizar-presupuestos-participativos-con-los-mas-jovenes/

Wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie:

 1. Warsztat online “ Partycypacja młodzieży i budżet partycypacyjny” (ang. “Youth Participation and Participatory Budgeting”)                  

            17.03.2022 – organizator: Shared Future CIC

Szczegółowe informacje: https://sharedfuturecic.org.uk/youth-participation-and-participatory-budgeting/

 1. Warsztat online “Przewodnik po młodzieżowych budżetach partycypacyjnych” (ang. “Youth Participatory Budgeting (PB) Accelerator Toolkit and DIY Manual Zoom Workshop”

            23.03.2022, organizator Community Places                                               

Szczegółowe informacje: https://www.communityplaces.info/news/youth-participatory-budgeting-pb-accelerator-toolkit-and-diy-manual-zoom-workshop


Przewodnik dostępny do pobrania!

Publikacja została opracowana przez międzynarodowy zespół projektu Youth PB Accelerator. Zawiera ona praktyczne wskazówki dotyczące angażowania młodych ludzi w proces budżetowania partycypacyjnego.

Przewodnik został opracowany na podstawie obszernego zbioru studiów przypadków dotyczących szkolnych i młodzieżowych budżetów partycypacyjnych w Europie i na świecie oraz innych materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

Angielską wersję publikacji można pobrać z naszej strony internetowej. Wkrótce dostępna będzie także wersja polska i hiszpańska.


Warsztaty online z Glasgow! Działamy mimo zakłóceń!

Z powodu epidemii zmuszeni byliśmy odwołać zaplanowane na kwiecień szkolenie w Glasgow na temat budżetowania partycypacyjnego w ramach naszego projektu “Youth PB Accelerator”. W wydarzeniu tym miało wziąć udział 30 osób z organizacji partnerskich z Polski, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a także szkoccy przedstawiciele administracji publicznej, organizacji społecznych i młodzieżowych. Jednak mimo przeszkód kontynuujemy nasz projekt. Nie chcemy zaprzepaścić szansy na choćby częściową realizację bardzo rozbudowanego programu szkoleniowego. Dlatego, wykorzystując możliwości technologii internetowych oraz elastyczność i gotowość do zmian głównego organizatora – Shared Future CIC, zaprosiliśmy uczestników do udziału w trzech sesjach warsztatowych online w dniach 21-22 kwietnia br.

Zrealizowaliśmy trzy dedykowane wydarzenia online, zastępując tym samym bezpośrednie spotkania ze szkockimi praktykami i decydentami w zakresie budżetu partycypacyjnego. Wydarzenia były częścią pierwotnego programu wydarzeń edukacyjnych. Pierwszy z warsztatów to warsztat w zakresie wymiany wiedzy, w którym wzięli udział zaproszeni uczestnicy około 4 szkockich programów dotyczących budżetu partycypacyjnego, aby dokładnie zbadać unikalne cechy każdego z nich. Zaprosiliśmy delegatów ze szkockich programów dotyczących budżetu partycypacyjnego, skierowanych do młodzieży, aby z zaproszonymi międzynarodowymi gośćmi podzielili się swoją wiedzą na temat realizacji budżetu partycypacyjnego we współpracy z młodymi ludźmi w formalnych i nieformalnych warunkach. Spotkanie online rozpoczęło się od serii krótkich studiów przypadków oraz rund pytań i odpowiedzi. Niniejsza szybka sesja edukacyjna miała na celu zbadanie innowacyjnych cech i najlepszych praktyk w zakresie uczestnictwa młodzieży. Następnie po zakończeniu sesji, podczas których dzielono się wiedzą ,wspólnie pracowano nad stworzeniem opowieści przedstawiających „Szeroki obraz” sytuacji.  Stworzyliśmy opowiadania o tym, KTO, ZA CO, GDZIE, KIEDY i DLACZEGO jest odpowiedzialny w ramach realizacji młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, które posłużą nam do stworzenia zestawu narzędzi (podręcznika narzędzi) i zawartości strony internetowej  (zobacz link do strony: https://pb-youth-knowledge-sharing-online.eventbrite.co.uk).

Drugi warsztat, spotkanie według metody “Open Space”, był bardziej otwarty dla wszystkich uczestników i był okazją do nawiązania kontaktu z różnymi osobami pełniącymi role przywódcze poza rozwijaniem idei budżetowania partycypacyjnego. Skupiliśmy się na innowacjach demokratycznych i w jaki sposób zwiększać rolę młodzieży w przyszłości, szczególnie obecnie, gdy epidemia koronawirusa Covid-19 tak głęboko dotknęła społeczeństwo. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: Co już uległo lub będzie musiało ulec zmianie w wyniku epidemii koronawirusa Covid-19? W jaki sposób mogą zmienić się istniejące praktyki demokratyczne? Jak sprawić, by szkoły, organizacje młodzieżowe i inni interesariusze dostrzegli aspiracje młodych ludzi i mogą wyjść naprzeciw ich aspiracjom poprzez wykorzystanie budżetu partycypacyjnego? Zebraliśmy kluczowe aspekty dotyczące rozwijania młodzieżowego budżetu partycypacyjnego na poziomie lokalnym i w skali danej  społeczności i szkół, w oparciu o pytanie: “Jakie działania należy podjąć, aby  zrobić więcej,  zgłębić dany temat i dalej rozwiać ideę szybszego zaangażowania młodych ludzi w budżet partycypacyjny  w świecie, który będzie istniał po Covid-19?”. Spotkanie online były nagrywane w celu stworzenia trwałego zapisu wizualnego i udostępnienia zasobów (zobacz link do strony: https://pb-youth-accelerator-open-space-online.eventbrite.co.uk )

Po zakończeniu porannych warsztatów w formule otwartej przestrzeni za pomocą ZOOM odbyła się sesja poświęcona obradom demokratycznym, która była okazją do zapoznania się z innowacyjną metodologią demokratycznego kształtowania polityki. Wraz z zaproszonymi młodymi ludźmi zdobywaliśmy wiedzę o Teatrze Legislacyjnym, aby w twórczy sposób zbadać nowe podejścia do zaangażowania młodzieży. Katy Rubin, założycielka Teatru Uciśnionych w Nowym Jorku, która jest jednym z czołowych praktyków i osób propagujących Teatr Legislacyjny nadawała tok dyskusjom. Katy szkoliła się u Augusto Boala, twórcy Teatru Uciśnionych w Brazylii, a w ciągu ostatniej dekady realizowała projekty Teatru Uciśnionych z aktywistami i artystami na całym świecie i w Stanach Zjednoczonych. Zaprosiliśmy kreatywnych praktyków, osoby odpowiedzialne za zwiększenie roli młodzieży oraz osoby z praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu projektów w zakresie budżetu partycypacyjnego, które poszukują nowych, deliberatywnych metod, aby usprawnić swoje działania (zobacz link do strony: https://pb-legislative-theatre-workshop-online.eventbrite.co.uk).

Oprócz niniejszych sesji planujemy również latem zorganizowanie specjalnych warsztatów online na temat elementów programu, które omówilibyśmy podczas LTTA, takich jak projektowanie stron internetowych, strategia komunikacji i zestawu narzędzi (podręcznika).


Informacja o działaniach w projekcie “Youth PB Accelerator”

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie i na świecie, podjęliśmy decyzję o odwołaniu organizacji warsztatów LTTA zaplanowanych na kwiecień w Glasgow. Pracujemy nad dostosowaniem projektu do zaistniałej sytuacji, zamierzamy wprowadzić niezbędne modyfikacje w harmonogramie, kosztorysie oraz przemyśleć zmiany w formach naszych działań. Będziemy na bieżąco informować o prowadzeniu spotkań online czy poszerzeniu grup uczestników i odbiorców warsztatów.

Przede wszystkim jednak, naszym priorytetem jest w tej chwili Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. W związku z pandemią koronawirusa apelujemy do Państwa o aktywność w promowaniu postawy obywatelskiej, odpowiedzialności i pozostanie w domu, jeśli to możliwe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wyrażamy nasze wsparcie,

Zespół projektu Youth BP Accelerator


Webinaria online o budżecie partycypacyjnym i młodych ludziach

Ze względu na epidemię, byliśmy zmuszeni odwołać zaplanowane na kwiecień w Glasgow wydarzenia dotyczące budżetowania partycypacyjnego, które są częścią projektu „Youth PB Accelerator“.

W wydarzeniu miało wziąć udział 30 osób z organizacji partnerskich z Polski, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a także szkoccy przedstawiciele instytucji publicznych, grup społecznych, szkół i organizacji młodzieżowych, ale nie mogli w nim uczestniczyć ze względu na ograniczenia w podróżowaniu.

Nie chcemy jednak stracić okazji do choćby częściowej realizacji bardzo bogatego, 4-dniowego programu.

Dlatego zaprosiliśmy Państwa do udziału w trzech sesjach warsztatowych online w dniach 21 i 22 kwietnia br.

Warsztaty ONLINE w zakresie wymiany wiedzy

Pierwszy z warsztatów to warsztat w zakresie wymiany wiedzy, który rozpoczął się 21 kwietnia rano, w którym wzięli udział zaproszeni uczestnicy około 4 szkockich programów dotyczących budżetu partycypacyjnego, aby dokładnie zbadać unikalne cechy każdego z nich. Zaprosiliśmy delegatów ze szkockich programów dotyczących budżetu partycypacyjnego, skierowanych do młodzieży, aby z zaproszonymi międzynarodowymi gośćmi podzielili się swoją wiedzą na temat realizacji budżetu partycypacyjnego we współpracy z młodymi ludźmi w formalnych i nieformalnych warunkach.

Spotkanie online rozpoczęło się od serii krótkich studiów przypadków oraz rund pytań i odpowiedzi. Następnie po tych sesjach, podczas których dzielono się wiedzą ,wspólnie pracowano nad stworzeniem opowieści przedstawiających „Szeroki obraz” sytuacji.  Stworzyliśmy opowiadania o tym, KTO, ZA CO, GDZIE, KIEDY i DLACZEGO jest odpowiedzialny w ramach realizacji młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, które posłużą nam do stworzenia zestawu narzędzi (podręcznika narzędzi) i zawartości strony internetowej. Liczba miejsc udziału w wydarzeniu była ograniczona, ale jeśli ktoś czuł, że miał coś do przekazania mógł:

Zapisać się na stronie: https://pb-youth-knowledge-sharing-online.eventbrite.co.uk

OTWARTA PRZESTRZEŃ ONLINE

Drugi warsztat zorganizowany 22 kwietnia rano, to spotkanie według metody „Open Space”, które było okazją do nawiązania kontaktu z różnymi osobami pełniącymi role przywódcze, poza rozwijaniem idei budżetowania partycypacyjnego.

Skupiliśmy się na innowacjach demokratycznych i w jaki sposób zwiększać rolę młodzieży w przyszłości, szczególnie obecnie, gdy epidemia koronawirusa Covid-19 tak głęboko dotknęła społeczeństwo. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

– Co już uległo lub będzie musiało ulec zmianie w wyniku epidemii koronawirusa Covid-19?

– W jaki sposób mogą zmienić się istniejące praktyki demokratyczne?

– Jak sprawić, by szkoły, organizacje młodzieżowe i inni interesariusze dostrzegli aspiracje młodych ludzi i mogą wyjść naprzeciw ich aspiracjom poprzez wykorzystanie budżetu partycypacyjnego?

Zebraliśmy kluczowe aspekty dotyczące rozwijania młodzieżowego budżetu partycypacyjnego na poziomie lokalnym i w skali danej  społeczności i szkół, w oparciu o pytanie: “Jakie działania należy podjąć, aby  zrobić więcej,  zgłębić dany temat i dalej rozwiać ideę szybszego zaangażowania młodych ludzi w budżet partycypacyjny  w świecie, który będzie istniał po Covid-19?”. Spotkanie online były nagrywane w celu stworzenia trwałego zapisu wizualnego i udostępnienia zasobów.

Na spotkanie można było zapisać się stronie: https://pb-youth-accelerator-open-space-online.eventbrite.co.uk

Warsztaty ONLINE w zakresie Teatru Legislacyjnego

Po zakończeniu porannych warsztatów w formule otwartej przestrzeni za pomocą ZOOM, 22 kwietnia po południu odbyła się sesja poświęcona obradom demokratycznym, która była okazją do zapoznania się z innowacyjną metodologią demokratycznego kształtowania polityki. Wraz z zaproszonymi młodymi ludźmi zdobywaliśmy wiedzę o Teatrze Legislacyjnym, aby w twórczy sposób zbadać nowe podejścia do zaangażowania młodzieży.

Katy Rubin, założycielka Teatru Uciśnionych w Nowym Jorku, która jest jednym z czołowych praktyków i osób propagujących Teatr Legislacyjny nadawała tok dyskusjom. Katy szkoliła się u Augusto Boala, twórcy Teatru Uciśnionych w Brazylii, a w ciągu ostatniej dekady realizowała projekty Teatru Uciśnionych z aktywistami i artystami na całym świecie i w Stanach Zjednoczonych. Zaprosiliśmy kreatywnych praktyków, osoby odpowiedzialne za zwiększenie roli młodzieży oraz osoby z praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu projektów w zakresie budżetu partycypacyjnego, które poszukują nowych, deliberatywnych metod, aby usprawnić swoje działania.

Na spotkanie można było zapisać się stronie https://pb-legislative-theatre-workshop-online.eventbrite.co.uk

Chociaż przenieśliśmy nasze działania się do internetu, możemy zapewnić jeszcze bardziej powszechny i aktywny udział w zajęciach, pierwszeństwo miały osoby rezerwujące miejsca w Szkocji lub w ramach projektu Youth PB Accelerator finansowanego w ramach programu Erasmus+, a w przypadku nadmiernego zainteresowania mogliśmy określić, kto mógł wziąć udział w warsztatach.


Szkolny budżet partycypacyjny w Białymstoku

Niedawno zakończyliśmy proces szkolnego budżetu partycypacyjnego, który w ramach projektu prowadziliśmy w Szkołach Infotech w Białymstoku. Uczniowie wraz z kadrą dydaktyczną decydowali na co przeznaczą 3000 zł. Proces niemal w całości przebiegał online, gdyż z powodu epidemii koronawirusa nauka przebiegała zdalnie.

Działania rozpoczęły się w lutym od spotkania inicjującego dla osób zainteresowanych koordynacją szkolnego budżetu, z uwagi na to, że szkoła po raz pierwszy zetknęła się z tą ideą.  Warsztat miał na celu wyjaśnienie, na czym polega szkolny budżet, jakie wartości realizuje i jakie są jego etapy. Przybliżał również rolę zespołu koordynującego i konkretne zadania, które będzie musiał wykonywać. Wyłoniony zespół koordynujący składał się z 10 uczniów i uczennic oraz dwóch osób dorosłych (jednej nauczycielki i koordynatorki ds. uczniów).

Kolejnym krokiem po wyłonieniu się zespołu koordynującego, był warsztat, którego celem była integracja zespołu oraz wypracowanie założeń szkolnego budżetu, jego celu, harmonogramu oraz podzielenie się zadaniami w ramach zespołu. Mieliśmy ogromną radość, gdyż mogliśmy pracować bezpośrednio w szkole.

Również w lutym rozpoczęły się lekcje online o szkolnym budżecie. Wzięły w nich udział wszystkie klasy, łącznie około 150 osób. Trenerka przekazywała podczas lekcji podstawową wiedzę o szkolnym budżecie i zapowiadała jego realizację w szkole, zachęcając do wzięcia udziału. Po każdej lekcji prowadzona była ankieta ewaluacyjna.

Ponieważ uczniowie nie chodzili w tym czasie do szkoły, najlepszą możliwością stworzenia przestrzeni do generowania pomysłów była organizacja specjalnych godzin wychowawczych temu poświęconych. Trenerka przeprowadziła spotkanie instruktażowe online dla wychowawców. Następnie wychowawcy przeprowadzili lekcje w swoich klasach na podstawie scenariusza przygotowanego przez trenerkę.

W momencie rozpoczęcia naboru projektów miał również miejsce apel online przygotowany przez uczniów z zespołu koordynującego, podczas którego przybliżone zostały wszystkie zasady oraz przebieg szkolnego budżetu (https://www.youtube.com/watch?v=ykjIhXbQMxc&t=494s).

Uczniowie złożyli 5 projektów – dotyczyły one głównie zagospodarowania części szkoły na cele rekreacyjne lub edukacyjne.

Zespół koordynujący weryfikował poprawność projektów pod kątem przyjętych zasad. W razie potrzeby autorzy mogli dokonać niezbędnych korekt i uzupełnień.

Następnie miało miejsce spotkanie z autorami projektów, by wspólnie ustalić w jaki sposób będzie przebiegać promocja. Ustalono, że odbędzie się prezentacja online wszystkich projektów podczas apelu. Promocja miała miejsce również poprzez profil Facebook szkoły. Każdego dnia prezentowany był jeden projekt. Autorzy projektów, przy wsparciu nauczycieli przygotowali plakaty oraz teksty promocyjne.

Głosowanie odbyło się 27 maja w formule online (poprzez formularz Google). W głosowaniu wzięło udział 151 osób, w tym uczniowie, kadra dydaktyczna i administracyjna. Stanowi to 56% ogólnej liczby osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Zwycięski projekt to „strefa relaksu” zlokalizowana na szkolnym korytarzu, w tym: pufy, piłkarzyki, stół do cymbergaja i gry planszowe. Sprzęt został zakupiony pod koniec roku szkolnego.

Na zakończenie procesu zorganizowano warsztat ewaluacyjny dla zespołu koordynującego. Znów był to moment spotkania się wszystkich na żywo. W czasie kilku godzin przeanalizowaliśmy kluczowe etapy szkolnego budżetu, zastanawiając się, co się udało, a co warto zmienić w kolejnej edycji. Ważna była również odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu proces szkolnego budżetu realizował wartości takie jak: wpływ, rozwój, przejrzystość, równość czy uczenie się.

Uczniowie podsumowali, czego się nauczyli i co zyskali poprzez zaangażowanie się w prace zespołu koordynującego. Członkowie zespołu koordynującego otrzymali podziękowania w formie dyplomów.

Fot. Natalia Kotowska, Agnieszka Maszkowska


Testowanie w Warszawie – konsultacje z ekspertami

Drugą częścią testowania w Warszawie uczyniliśmy warsztat konsultacyjny z praktykami i praktyczkami partycypacji. Podczas spotkania usłyszeliśmy ich uwagi co do treści materiałów wypracowywanych w narzędziowniku.

22 kwietnia 2021 r. spotkaliśmy się online z praktykami i praktyczkami partycypacji online. Było to 16 osób, które reprezentowało bardzo szerokie grono eksperckie. Wśród nich byli:

 • urzędnicy zajmujący się konsultacjami społecznymi i realizacją miejskich budżetów partycypacyjnych,
 • pracownicy i pracownice NGO zajmujące się działaniami partycypacyjnymi, w tym edukacją o BP,
 • akademicy i akademiczki oraz badacze i badaczki podejmujące tematykę społeczeństwa obywatelskiego i działalności partycypacyjnej.

Zaproszone grono reprezentowało 4 duże miasta w Polsce: Warszawę, Kraków, Gdynię oraz Lublin.

Celem naszego spotkania była rozmowa na temat treści, które do tej pory wypracowaliśmy w ramach narzędziownika pisanego w Youth PB Accelerator. Przed spotkaniem uczestnicy i uczestniczki otrzymały specjalnie przygotowany handout z roboczym materiałem. Zaprezentowaliśmy im podejście stosowane w narzędziowniku oraz materiały takie jak warunki sprzyjające, wartości oraz etapy BP. Zadaniem osób uczestniczących było zapoznanie się z tymi materiałami i podzielenie się na ich podstawie luźnymi refleksjami. Ważnym aspektem dyskusji było odniesienie tych materiałów, stanowiących niekiedy abstrakcyjny model, do realnych doświadczeń społecznej partycypacji.

Wywiązała się bardzo owocna dyskusja, której największą wartością było podzielenie się OU własnymi doświadczeniami, dzięki czemu mogliśmy usłyszeć, czy zaprezentowane materiały są ich zdaniem trafnie opisane. Eksperci docenili szczególnie świeżość niektórych z pomysłów, zwracając jednocześnie uwagę na to, żeby narzędzia – wypracowane na odstawie zaprezentowanych treści – były możliwe do użytku w polskim kontekście.

Przed nami czas podsumowania pierwszego oraz drugiego etapu testowania w Warszawie. Mamy za zdanie podsumować wnioski z warsztatów i zdecydować, jakie zmiany musimy wprowadzić do narzędziownika, tak aby ten odpowiadał na potrzeby grup zainteresowanych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom warsztatów za liczne przybycie, wspaniałą atmosferę i celne uwagi!


Rozpoczęliśmy testowanie! O warsztatach w Warszawie

Projekt Youth PB Accelerator jest kontynuowany pomimo pandemii. Rozpoczęliśmy etap testowania metod i materiałów wypracowywanych w ramach projektu. Testowanie rozpoczęliśmy warsztatami z młodzieżą z Warszawy.

Od 01.12.2020 do 25.01.2021 w Warszawie zbierane są zgłoszenia wniosków do kolejnej edycji miejskiego budżetu obywatelskiego. Z perspektywy naszego projektu była to idealna szansa, aby sprawdzić, czy założenia i rozwiązania przyjęte w naszym toolkicie są zrozumiałe i angażujące dla młodych osób.

Z chętnymi grupami młodych osób, które podejmują edukację w sposób pozaformalny, przeprowadziliśmy dwa warsztaty. Odbyły się one online na platformie Zoom przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi internetowych do edukacji zdalnej.

Warsztat pierwszy dotyczył idei budżetu obywatelskiego. Zapoznaliśmy uczestników i uczestniczki z pojęciem budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego, przedstawiliśmy im etapy, które obowiązują w budżecie warszawskim oraz zapoznaliśmy ich z wartościami, które budżet partycypacyjny reprezentuje. Na koniec pierwszego warsztatu uczestnicy i uczestniczki otrzymali_ły materiały do samodzielnej pracy, które miały pomóc im w namyśle nad potencjalnymi zmianami w ich sąsiedztwie.

Warsztat drugi polegał na generowaniu pomysłów od uczestników i uczestniczek. Generowanie pomysłów rozpoczęliśmy od zmapowania obszarów, które uczestnikom i uczestniczkom wydawały się istotne. Następnie zachęcaliśmy ich do wymyślenia sposobów na poprawę jakości życia w ich otoczeniu. Na koniec uczestnicy i uczestniczki zapoznani zostali ze sposobami na uczestnictwo w budżecie partycypacyjnym – zarówno złożenie projektu, jak i uczestnictwo w deliberacji lub głosowaniu.

Po obu warsztatach chętni uczestnicy i chętne uczestniczki mogli_ły zwrócić się do organizatorów z prośbą o pomoc w złożeniu projektu.

Przeprowadzone do tej pory warsztaty dały zarówno organizatorom, jak i uczestnikom i uczestniczkom ciekawe spojrzenie na kwestię realizacji budżetu obywatelskiego w trakcie pandemii. Pomimo przeszkód, w ramach warsztatów wypracowano kilka interesujących pomysłów. Ich autorzy oraz autorki mają nadzieję złożyć projekty w bieżącej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie.