Z powodu epidemii zmuszeni byliśmy odwołać zaplanowane na kwiecień szkolenie w Glasgow na temat budżetowania partycypacyjnego w ramach naszego projektu “Youth PB Accelerator”. W wydarzeniu tym miało wziąć udział 30 osób z organizacji partnerskich z Polski, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a także szkoccy przedstawiciele administracji publicznej, organizacji społecznych i młodzieżowych. Jednak mimo przeszkód kontynuujemy nasz projekt. Nie chcemy zaprzepaścić szansy na choćby częściową realizację bardzo rozbudowanego programu szkoleniowego. Dlatego, wykorzystując możliwości technologii internetowych oraz elastyczność i gotowość do zmian głównego organizatora – Shared Future CIC, zaprosiliśmy uczestników do udziału w trzech sesjach warsztatowych online w dniach 21-22 kwietnia br.

Zrealizowaliśmy trzy dedykowane wydarzenia online, zastępując tym samym bezpośrednie spotkania ze szkockimi praktykami i decydentami w zakresie budżetu partycypacyjnego. Wydarzenia były częścią pierwotnego programu wydarzeń edukacyjnych. Pierwszy z warsztatów to warsztat w zakresie wymiany wiedzy, w którym wzięli udział zaproszeni uczestnicy około 4 szkockich programów dotyczących budżetu partycypacyjnego, aby dokładnie zbadać unikalne cechy każdego z nich. Zaprosiliśmy delegatów ze szkockich programów dotyczących budżetu partycypacyjnego, skierowanych do młodzieży, aby z zaproszonymi międzynarodowymi gośćmi podzielili się swoją wiedzą na temat realizacji budżetu partycypacyjnego we współpracy z młodymi ludźmi w formalnych i nieformalnych warunkach. Spotkanie online rozpoczęło się od serii krótkich studiów przypadków oraz rund pytań i odpowiedzi. Niniejsza szybka sesja edukacyjna miała na celu zbadanie innowacyjnych cech i najlepszych praktyk w zakresie uczestnictwa młodzieży. Następnie po zakończeniu sesji, podczas których dzielono się wiedzą ,wspólnie pracowano nad stworzeniem opowieści przedstawiających „Szeroki obraz” sytuacji.  Stworzyliśmy opowiadania o tym, KTO, ZA CO, GDZIE, KIEDY i DLACZEGO jest odpowiedzialny w ramach realizacji młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, które posłużą nam do stworzenia zestawu narzędzi (podręcznika narzędzi) i zawartości strony internetowej  (zobacz link do strony: https://pb-youth-knowledge-sharing-online.eventbrite.co.uk).

Drugi warsztat, spotkanie według metody “Open Space”, był bardziej otwarty dla wszystkich uczestników i był okazją do nawiązania kontaktu z różnymi osobami pełniącymi role przywódcze poza rozwijaniem idei budżetowania partycypacyjnego. Skupiliśmy się na innowacjach demokratycznych i w jaki sposób zwiększać rolę młodzieży w przyszłości, szczególnie obecnie, gdy epidemia koronawirusa Covid-19 tak głęboko dotknęła społeczeństwo. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: Co już uległo lub będzie musiało ulec zmianie w wyniku epidemii koronawirusa Covid-19? W jaki sposób mogą zmienić się istniejące praktyki demokratyczne? Jak sprawić, by szkoły, organizacje młodzieżowe i inni interesariusze dostrzegli aspiracje młodych ludzi i mogą wyjść naprzeciw ich aspiracjom poprzez wykorzystanie budżetu partycypacyjnego? Zebraliśmy kluczowe aspekty dotyczące rozwijania młodzieżowego budżetu partycypacyjnego na poziomie lokalnym i w skali danej  społeczności i szkół, w oparciu o pytanie: “Jakie działania należy podjąć, aby  zrobić więcej,  zgłębić dany temat i dalej rozwiać ideę szybszego zaangażowania młodych ludzi w budżet partycypacyjny  w świecie, który będzie istniał po Covid-19?”. Spotkanie online były nagrywane w celu stworzenia trwałego zapisu wizualnego i udostępnienia zasobów (zobacz link do strony: https://pb-youth-accelerator-open-space-online.eventbrite.co.uk )

Po zakończeniu porannych warsztatów w formule otwartej przestrzeni za pomocą ZOOM odbyła się sesja poświęcona obradom demokratycznym, która była okazją do zapoznania się z innowacyjną metodologią demokratycznego kształtowania polityki. Wraz z zaproszonymi młodymi ludźmi zdobywaliśmy wiedzę o Teatrze Legislacyjnym, aby w twórczy sposób zbadać nowe podejścia do zaangażowania młodzieży. Katy Rubin, założycielka Teatru Uciśnionych w Nowym Jorku, która jest jednym z czołowych praktyków i osób propagujących Teatr Legislacyjny nadawała tok dyskusjom. Katy szkoliła się u Augusto Boala, twórcy Teatru Uciśnionych w Brazylii, a w ciągu ostatniej dekady realizowała projekty Teatru Uciśnionych z aktywistami i artystami na całym świecie i w Stanach Zjednoczonych. Zaprosiliśmy kreatywnych praktyków, osoby odpowiedzialne za zwiększenie roli młodzieży oraz osoby z praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu projektów w zakresie budżetu partycypacyjnego, które poszukują nowych, deliberatywnych metod, aby usprawnić swoje działania (zobacz link do strony: https://pb-legislative-theatre-workshop-online.eventbrite.co.uk).

Oprócz niniejszych sesji planujemy również latem zorganizowanie specjalnych warsztatów online na temat elementów programu, które omówilibyśmy podczas LTTA, takich jak projektowanie stron internetowych, strategia komunikacji i zestawu narzędzi (podręcznika).