Niedawno zakończyliśmy proces szkolnego budżetu partycypacyjnego, który w ramach projektu prowadziliśmy w Szkołach Infotech w Białymstoku. Uczniowie wraz z kadrą dydaktyczną decydowali na co przeznaczą 3000 zł. Proces niemal w całości przebiegał online, gdyż z powodu epidemii koronawirusa nauka przebiegała zdalnie.

Działania rozpoczęły się w lutym od spotkania inicjującego dla osób zainteresowanych koordynacją szkolnego budżetu, z uwagi na to, że szkoła po raz pierwszy zetknęła się z tą ideą.  Warsztat miał na celu wyjaśnienie, na czym polega szkolny budżet, jakie wartości realizuje i jakie są jego etapy. Przybliżał również rolę zespołu koordynującego i konkretne zadania, które będzie musiał wykonywać. Wyłoniony zespół koordynujący składał się z 10 uczniów i uczennic oraz dwóch osób dorosłych (jednej nauczycielki i koordynatorki ds. uczniów).

Kolejnym krokiem po wyłonieniu się zespołu koordynującego, był warsztat, którego celem była integracja zespołu oraz wypracowanie założeń szkolnego budżetu, jego celu, harmonogramu oraz podzielenie się zadaniami w ramach zespołu. Mieliśmy ogromną radość, gdyż mogliśmy pracować bezpośrednio w szkole.

Również w lutym rozpoczęły się lekcje online o szkolnym budżecie. Wzięły w nich udział wszystkie klasy, łącznie około 150 osób. Trenerka przekazywała podczas lekcji podstawową wiedzę o szkolnym budżecie i zapowiadała jego realizację w szkole, zachęcając do wzięcia udziału. Po każdej lekcji prowadzona była ankieta ewaluacyjna.

Ponieważ uczniowie nie chodzili w tym czasie do szkoły, najlepszą możliwością stworzenia przestrzeni do generowania pomysłów była organizacja specjalnych godzin wychowawczych temu poświęconych. Trenerka przeprowadziła spotkanie instruktażowe online dla wychowawców. Następnie wychowawcy przeprowadzili lekcje w swoich klasach na podstawie scenariusza przygotowanego przez trenerkę.

W momencie rozpoczęcia naboru projektów miał również miejsce apel online przygotowany przez uczniów z zespołu koordynującego, podczas którego przybliżone zostały wszystkie zasady oraz przebieg szkolnego budżetu (https://www.youtube.com/watch?v=ykjIhXbQMxc&t=494s).

Uczniowie złożyli 5 projektów – dotyczyły one głównie zagospodarowania części szkoły na cele rekreacyjne lub edukacyjne.

Zespół koordynujący weryfikował poprawność projektów pod kątem przyjętych zasad. W razie potrzeby autorzy mogli dokonać niezbędnych korekt i uzupełnień.

Następnie miało miejsce spotkanie z autorami projektów, by wspólnie ustalić w jaki sposób będzie przebiegać promocja. Ustalono, że odbędzie się prezentacja online wszystkich projektów podczas apelu. Promocja miała miejsce również poprzez profil Facebook szkoły. Każdego dnia prezentowany był jeden projekt. Autorzy projektów, przy wsparciu nauczycieli przygotowali plakaty oraz teksty promocyjne.

Głosowanie odbyło się 27 maja w formule online (poprzez formularz Google). W głosowaniu wzięło udział 151 osób, w tym uczniowie, kadra dydaktyczna i administracyjna. Stanowi to 56% ogólnej liczby osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Zwycięski projekt to „strefa relaksu” zlokalizowana na szkolnym korytarzu, w tym: pufy, piłkarzyki, stół do cymbergaja i gry planszowe. Sprzęt został zakupiony pod koniec roku szkolnego.

Na zakończenie procesu zorganizowano warsztat ewaluacyjny dla zespołu koordynującego. Znów był to moment spotkania się wszystkich na żywo. W czasie kilku godzin przeanalizowaliśmy kluczowe etapy szkolnego budżetu, zastanawiając się, co się udało, a co warto zmienić w kolejnej edycji. Ważna była również odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu proces szkolnego budżetu realizował wartości takie jak: wpływ, rozwój, przejrzystość, równość czy uczenie się.

Uczniowie podsumowali, czego się nauczyli i co zyskali poprzez zaangażowanie się w prace zespołu koordynującego. Członkowie zespołu koordynującego otrzymali podziękowania w formie dyplomów.

Fot. Natalia Kotowska, Agnieszka Maszkowska